/F Amager Strand indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling

                                                                                   Søndag den 3. april 2011 kl. 10.15
                                                                                   i fælleshuset på den store

                                                                            H/F Amager Strand indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling

                                                                                                          Søndag den 3. april 2011 kl. 10.15
                                                                                     i fælleshuset på den store p-plads
                                                                                            (efter standerhejsning)

med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Stemmeudvalg
3. Afstemning om ny hovedlejekontrakt med Københavns Kommune
 


For god ordens skyld skal det bemærkes, at vilkår for leje af kommunens kolonihaveområde har ikke for den enkelte haveforening og dens medlemmer en så konkret indgribende karakter, at godkendelsen på haveforeningens generalforsamling kræver kvalificeret flertal.
De nye vilkår i hovedlejekontrakt med Københavns Kommune kan derfor vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

Bestyrelsen
 

Der er udsendt breve til alle foreningens medlemmer med indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling samt bilag.