Informationsbrev nr.1

 

 

ÅR 2011


 

I 2010 var otte måneder koldere end normalt - januar, februar og december 2010 endog meget koldere end normalt. Marts, april, juli og august 2010 var varmere end normalt – en meget varm, tør og solrig juli med mange tropedøgn og hvor vi havde omkring 1669 solskinstimer hvilket er 174 timer over normalen (Opl. fra DMI.)

 

Når man nu sidder her og ser tilbage på året der gik, og på den ”meget” hvide vinter vi har haft, der allerede startede i november – og den hidtil koldeste juleaften –

så drømmer vi i bestyrelsen her ved sæsonens start om:

Et tidligt og lunt forår og et dejligt solrigt år i Haveforeningen Amager Strand.

 

Den kolde vinter:

Igen i år opfordrer vi til at man tjekker, om den hårde frost i vinter, har forvoldt skader omkring vandinstallationerne i og uden for husene.

 

Orientering fra generalforsamlingen 2010:

Generalforsamlingen blev, også i 2010, afholdt i det store telt på festpladsen, der var stillet op i forbindelse med årets havefest, og der var stort fremmøde til både fest og generalforsamling.

Nogle af de emner der blev behandlet på generalforsamlingen, tager vi lige op her i info-brevet:

Vi har i foreningen ingen faste regler for brug af hækklipper, græsslåmaskiner o.l., og vi håber, at det fortsat kan fungere sådan. Så derfor, vis hensyn når I udfører den mere larmende del af havearbejdet og tænk på de omkringboende. Hvis I kan høre at naboen/genboen sidder og nyder en god frokost eller har gæster, så lad ”støjen” vente til lidt senere eller måske en anden dag. På generalforsamlingen lovede bestyrelsen, at henstille til alle om, at vise hensyn.

 

Vi har påtalt det før og nogle medlemmer tog det op på generalforsamlingen, hastigheden på vejene er ofte for høj. Det er uforsvarligt at køre så stærkt på vore veje, og bestyrelsen beder derfor de medlemmer der konstaterer, at andre kører for stærkt, kontakte bestyrelsen hvis man ved hvem det er, det vil ikke blive betragtet som sladder, men de medlemmer, der glemmer at bruge deres sunde fornuft når de kører i foreningen, vil modtage en påtale. Det samme gør sig gældende for de cyklister der kører mod færdselsretningen.

 

 

 

 

 

På generalforsamlingen blev det også bragt op, at hvis man har rekvireret brandvæsen/ambulance, kan det være en god ide at stille sig ud ved lågen og modtage dem og anvise vejen. Med vejskilte og tydelige numre på husene, skulle det nu være rimeligt nemt at finde vej rundt i vores forening – vejnavnene er også på Krak, og derfor Brandvæsnet bekendt, men det kan jo spare kostbare minutter, hvis man har mulighed for at modtage dem.

 

Vi vil endnu engang, lige gøre opmærksom på vores hjemmeside

”www.haveforeningenamagerstrand.dk”

hvor et beslutningsreferat fra sidste generalforsamling sammen med andre praktiske oplysninger kan ses. Her kan man også følge med i hvad der sker i foreningen i sæsonen, både i tekst og billeder.

Ligeledes kan bestyrelsen kontaktes på mailadresse

”bestyrelsen@haveforeningenamagerstrand.dk.”

hvortil spørgsmål, adresseændringer m.m. kan sendes. Mails vil i havesæsonen blive læst og så vidt muligt besvaret i forbindelse med bestyrelsens ugentlige kontoraften. I vintersæsonen vil mails kun sporadisk blive læst og besvaret.

 

Vi bad på generalforsamlingen de medlemmer der har mailadresser, om at sende en mail til foreningen, således at vi kan registrere adressen. På et tidspunkt vil informationsbreve m.m. kunne udsendes via mail til en stor del af medlemmerne, ligesom de der indbetaler over netbank ikke behøver giroindbetalingskort. Fra 1. april bliver portoen jo kr. 8,00 for et alm. brev og kr. 6,00 for et B-brev, så der vil kunne spares lidt den vej. 

 

Der henstilles til, at man ikke kontakter bestyrelsens medlemmer i deres haver om foreningsmæssige anlæggende, men respekterer privatlivets fred, medmindre der er tale om alvorlige problemer som f.eks. et sprængt vandrør el. lignende.

 

Vedrørende fælleshuset:
Lejen er: 

                       550,- kr. for fredag, lørdag eller søndag  (pr. dag)
                       150,-  kr. for hverdage

 

Begge priser er inkl. el. og container.
Huset kan lånes gratis til tørvejrssikring ved vejfester eller andre foreningstiltag, samt til begravelsesarrangementer for foreningens medlemmer.
Huset kan kun lejes mod forudbetaling (50% af lejen refunderes hvis huset ikke benyttes).

 

PARKERINGSTILLADELSER:

PARKERINGSTILLADELSER TIL DE HAVELEJERE DER HAR GRØNNE PARKERINGSTILLADELSER, SÆLGES KUN I APRIL MÅNED, PÅ KONTORET MANDAGE FRA KL. 18.00 – 18.30.

Røde og blå parkeringer sælges som sædvanlig i maj måned. I maj er der ikke salg af grønne parkeringstilladelser, så husk at forny den grønne parkeringen i april, ellers bortfalder retten til pladsen.

 

 

 

 

Igen i år vil der ved sæsonens start blive sat poser over alle pladsnumre, og alle medlemmer og gæster med bil kan benytte en hvilken som helst plads med pose på i april måned.

Når en havelejer med grøn parkering er klar til at flytte ned og har betalt p-afgiften, fjerner man posen fra sit nummer, og signalerer dermed at pladsen nu er i brug.

At alle i april kan holde på en hvilken som helst overdækket plads, når man kun opholder sig i haven i en periode i dagtimerne, giver optimal brug af parkeringspladserne ved sæsonens begyndelse. For god ordens skyld skal det  bemærkes, at man får den plads man hidtil har haft, der sker ingen ændring af de tildelte pladser.

 Ordningen med at overdække pladsnummeret når man ikke bruger pladsen i en kortere eller længere periode gælder fortsat.

 

Fællesarbejdsdagen:

Da 1. søndag i maj, som er vores traditionelle fællesarbejdsdag, falder på den 1. maj, hvor nogle deltager i andre arrangementer vil fællesarbejdsdagen i år være

Søndag den 8. maj 2011 kl. 9.00

hvor vi håber på godt vejr og at mange medlemmer vil møde op og hjælpe med til med at holde vores forening pæn, der vil igen blive arrangeret fælles frokost efter arbejdet.

 

Husk at holde øje med foreningens opslagstavler og hjemmeside, hvor oplysninger – herunder også hvornår der kommer containere – vil blive meddelt.

 

Det har altid været en god skik i Haveforeningen Amager Strand, at man hilser på hinanden når man mødes på gangene, uanset om man ikke lige kender dem man møder - om det er medlemmer eller gæster - så signalerer det en god og hyggelig stemning, lad os bevare denne tradition, og få:

 

En god havesæson 2011


Bestyrelsen.