Regler for at blive opskrevet på ekspektancelisten

 

Der kan kun optages medlemmer, på ekspektancelisten, med fast bopæl i den tidligere Hovedstadsregion

(de tidligere Københavns, Roskilde og Frederiksberg Amter samt Københavns og Frederiksberg kommune)

Det er op til bestyrelsen, at bestemme, hvornår ekspektancelisten åbnes igen.

Når ekspektancelisten bliver åbnet igen, vil det ske med 2 måneders varsel, her på hjemmesiden.

Ekspektancelisten vil da blive åbnet i en september måned.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse om ekspektancelisten bliver åbnet i 2021, da det afhænger af, hvor mange der står på ekspektancelisten pr. 30. juni 2021.

For at blive optaget på H/F Amager Strands ekspektanceliste, skal du møde personligt op på kontoret i kontortiden - når ekspektancelisten er åben .

Opskrivningen koster et opskrivningsgebyr på 200,- kr.

Blanket for indmeldelse findes på foreningens hjemmeside - link til blanket


Medlem på ekspektancelisten:

Når du er optaget, som medlem på ekspektancelisten, forpligtiger du dig til, senest den 1. juni, hvert år at indbetale 100,- kr. på haveforeningens:

- Bankkonto 3103-0005061490

Hvis beløbet ikke er indbetalt senest den 1. juni, vil du automatisk blive slettet af listen. På indbetalingen skal du oplyse medlemsnummer og navn.

Hvis ikke disse oplysninger er anført, vil pengene blive afvist og du har dermed ikke betalt.

Eksempel:MED213 Peter Hansen (medlemsnummer og navn).

Du forpligtiger dig til, at holde øje med ekspektancelisten på H/F Amager Strands hjemmeside.

Når din placering på ekspektancelisten er 50 eller derunder, skal du personligt møde op på kontoret, en mandag i maj måned, for at vise din indbetaling, samt for, at opdatere de data vi har på dig.
(
Bemærk, hvis en mandag i maj falder på en helligdag, vil der være lukket på kontoret den pågældende dag).

BEMÆRK det er ikke længere muligt, at betale på kontoret, da vi er blevet et pengeløst kontor.

Møder man ikke personligt op vil man blive slettet af listen.

Det passive medlem må på overtagelsestidspunktet, samt i lejeperioden, hverken eje et sommerhus eller anden have.
 

Der henvises endvidere til forenings love og ordensbestemmelser, som fremgår på foreningens hjemmeside

 

 

Bestyrelsen    Kontortid    Regler, love og ordensbestemmelser    Kontakt os    Priser