Nyheder fra Bestyrelsen april 2019
 

Nyheder fra bestyrelsen vil fremover blive lagt på haveforeningens hjemmeside samt blive sendt til de medlemmer , der er med på e-mailløsningen

Derudover vil nyhederne blive ophængt i informationsskabene i en begrænset periode.

Der er også mulighed for at hente en kopi af nyhederne på kontoret.

Indkaldelse og meddelelser vedrørende generalforsamling vil blive sendt ud til samtlige medlemmer. Enten som e-mail eller brev.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig haveforeningens e-mailløsning.

Dette gøres ved at skrive en e-mail til haveforeningens mailadresse , med oplysning om navn og havenummer:

Haveforeningens mailadresse: bestyrelsen@haveforeningenamagerstrand.dk

Haveforeningens hjemmeside: www.haveforeningenamagerstrand.dk