Beslutningsreferat fra H/F Amager Strands 52. ordinære generalforsamling

afholdt den 15. august 2010.

 

I den mundtlig tillægsberetning gjorde bestyrelsen bl.a. opmærksom på følgende:

Medlemmerne blev opfordret til at sende en mail til bestyrelsen, således at vi kan notere deres mailadresser, blot med oplysning om deres haveadresse. 

Omkring fællesarbejdsdagen blev det bemærket, at såfremt man ikke var nævnt i beretningen, kunne det skyldes, at man havde ”glemt” at komme op og blive krydset af, fordi det nu var blevet rutine, at man straks gik i gang med det arbejde man ”plejede at lave”.

Det blev også bemærket, at det fungerede fint med grus på fællesarbejdsdagen og dette vil fortsætte fremover, da det er en billigere løsning.

Der blev erindret om, at sætte pose på når man ikke benyttede p-pladsen.

Det blev bemærket,

at betaling af haveleje skal ske til tiden senest 1. april og 1. oktober,

at hækkene skal klippes både i bredden og i højden.,

at det ikke er tilladt at parkere på vejene, kun af- og pålæsning er tilladt,

at gæster ikke må holde på p-pladsen og

at vi i år har måttet tilskrive rigtig mange om vedligeholdelse af såvel haven for ukrudt,

    som vejen ud til midten og hækkens klipning inden Sct. Hans samt hækhøjden.

Det blev endvidere indskærpet, at reglerne der er gældende når man er opskrevet på foreningens venteliste også er gældende for foreningens medlemmer, det vil sige at man skal være bosiddende i etagebyggeri i Københavns kommune, Frederiksberg kommune eller en kommune i Københavns amt. Endvidere må medlemmet hverken eje et sommerhus eller en anden have.

 

Det er fremgået af en avisartikel, at jordlejen for kolonihaver i Københavns Kommune vil stige til markedslejen, det vil sige ca. 50%, når vores kontrakt udløber (2017).  Som eksempel blev nævnt, at det hvis det var gældende i dag, ville betyde, at det med dagens tal ville være 4.625,00 halvårligt.

 

 

 

Forslag der kom til afstemning:

Fra Solveig Larsen, Hav 25, Hanne Bidstrup, Hav 32, Alice Christensen, Kon 18 og

Birthe Hammer, Kon 15.:

”Ingen el støjplagende græsslåmaskiner, hækkeklippere m.v. Lørdage og søndage efter kl. 13.”

Birthe Hammer begrunde forslaget og uddybede, at det ikke var gældende hvis der var tale om byggeri eller andet, kun ovennævnte el.-græsslåmaskiner og –hækkeklippere.

Bestyrelsen henstillede, at man undgik restriktioner, at det ikke var i bestyrelsens ånd, at skulle gå rundt og være ”politibetjente”,  at man i stedet forsøgte at tale sammen på kryds og tværs med naboerne om problemet.

Forslaget kom til afstemning, men blev forkastet.

 

 

 

Under eventuelt, hvor intet kan vedtages, fremkom nogle af foreningens medlemmer med  følgende:

Der blev henstillede til at man satte hastigheden ned på vejene, den var alt for høj, ud over at der er mange små børn, og det kan gå helt galt når der køres for stærkt, er det også det der har en stor del af skylden for de mange huller på vejene.

Bestyrelsen henstillede til at man enten selv siger det til vedkommende der kører for stærkt, eller man oplyser på kontoret hvem der er tale om, så vil bestyrelsen påtale det. 

Et medlem oplyste, at brandvæsnet havde bedt ham bemærke, at når man tilkaldte dem, burde man gå ned til lågen og modtage dem og forklare vejen.

Brandvæsnet skal kunne finde vej, da vi er med på kortet/gps med vejnavne, men det kan være udmærket at gå ned til lågen og modtage og evt. dirigere dem det rette sted hen hurtigere. .

Der blev erindret om, at det var god kolonihaveskik, at hilse på dem man mødte på vores veje, flere og flere gør det ikke.

 

Kontingentet pr. 1. oktorber 2010 og  1. april 2011er fastsat til kr. 2.325,00 halvårligt.